3
Johannes Bittel Johannes Bittel Geschäftsführung

+ 49 4103 123 0

johannes.bittelnull@markenfilm.de

Oliver Hack Oliver Hack Geschäftsführung

+49 4103 123 0

oliver.hacknull@markenfilm.de

Burcu Göktas Burcu Göktas Geschäftsführungsassistenz

+49 4103 123 131

burcu.goektas@markenfilm.de